Skip to Content

Pannon Egyetem Georgikon Kar

Bemutatkozás

A keszthelyi Georgikon Kar jogelődeit tekintve Európa legrégebbi rendszeres mezőgazdasági felsőoktatási intézménye, mely 1797. július 1-jén kezdte meg működését. Az alapító Festetics György gróf célja az volt, hogy az intézmény a mezőgazdaság ismeretek átadásával szakképzett , gyakorlati ismeretekkel rendelkező gazdatiszteket képezzen, és az ország mezőgazdaságának javítása érdekében a földműveléssel foglalkozók részére képzési lehetőséget nyújtson. Bár az intézmény főleg a gróf tisztjeinek a képzésére alakult, bárki fizetés vagy tandíj nélkül hallgathatta a kívánt órákat, a választott tárgyakból vizsgázhatott. Az alapító ösztöndíjak adományozásával azokat a hallgatókat is támogatta, akik nem az ő birtokán akartak elhelyezkedni, vagy csak tanulás céljából érkeztek Keszthelyre. A tanári karban a kibontakozó hazai agrár-szakoktatás kiemelkedő alakjai voltak megtalálhatók.
A Kar, több szervezeti átalakulást követően 2000.-ben a felsőoktatási intézmények integrációja következményeként megszűnt, a Veszprémi Egyetem részévé vált. Az így létrejött integrációs intézmény mai neve Pannon Egyetem.

Az iskola által fennállásának kezdetétől őrzött, és fontosnak tartott értékek jelentették annak zálogát, hogy ez az intézmény több mint 200 éven keresztül fenn tudott maradni és megfelelt a változó kihívásoknak. Az említett értékeket nem csak őrizzük, hanem kötelességünknek érezzük, hogy ezek fontosságára a hallgatók figyelmét is felhívjuk.

Erre kötelez bennünket a Georgikon jelmondata is: „Úgy élj, emlékezzél, hogy a mi becsületünk őrzője vagy.”

Képzések

A Georgikon mindig alapos, korszerű ismeretekkel, szakmaszeretettel, maradandó élményekkel és erkölcsi tartással tudta végzett növendékeit útjukra bocsátani. Az oktatás kedvező feltételei és színvonala, a tanárok ifjúságszeretete és elkötelezettsége, a Keszthelyre még most is jellemző családias légkör, a város meghitt hangulata garanciát jelentenek arra, hogy hallgatóink számára az egyetemi, főiskolai évek fiatalságuk minden bizonnyal legszebb időszakát is jelentik.

A Georgikon mindenkor nagy hangsúlyt helyezett az oktatás minőségére, a változó körülményekhez igazodó gyakorlati képzésre. Ez lehet az oka annak, hogy a Keszthelyen végzettek a mezőgazdasági pálya mellett tanárként, kutatóként, banki munkatársként, tanácsadóként, kereskedőként és számos más foglalkozást űzve is, mindig megállták a helyüket.

Nem közömbös, hogy kisebb intézményről lévén szó, nálunk még ismerik egymást diákok, léteznek hallgatói közösségek, ismeri egymást a tanár és a diák. Ennek a jelenlegi gazdasági körülmények között különösen nagy a jelentősége, hiszen a családias légkörből adódóan tudunk segíteni a legnehezebb helyzetben lévő hallgatóinknak, kollégáinknak.

A másik fontos szempont az oktatói kar színvonala. Professzoraink, oktatóink nem csak a hét bizonyos napjain vannak Keszthelyen, hanem itt élnek közöttünk hétfő reggeltől vasárnap estig. Nem csak megmutatják magukat, hanem foglalkoznak a hallgatókkal, a legtehetségesebbeket bevonják saját kutatásaikba. Ez nem a különböző rangsorokban elfoglalt előkelő helyezéseink szempontjából fontos, hanem azért, mert egy egyetemet az oktató gárdája, a professzori kara tesz egyetemmé. Ez a garancia arra, hogy a hozzánk jelentkező érettségizett fiatalokból, néhány év múlva piacképes mérnökök válhatnak.

Képzéseink között BSc, MSc szakok, szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések, valamint PhD képzési is megtalálható.

Külföldi diákjaink számára elsősorban angol, és egyes területeken német nyelvű képzéseket is biztosítunk.

BSc képzéseink ez évben a következő szakokon indultak:

 • Állattenyésztő mérnök
 • Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
 • Informatikus és szakigazgatási agrármérnök
 • Kertészmérnök
 • Környezetgazdálkodási agrármérnök
 • Mezőgazdasági mérnök
 • Növénytermesztő mérnök
 • Természetvédelmi mérnök
 • Turizmus-vendéglátás

MSc szakjaink

 • Agrármérnök
 • Állattenyésztő mérnök
 • Kertészmérnök
 • Környezetgazdálkodási agrármérnök
 • Mezőgazdasági biotechnológus
 • Növényorvos
 • Takarmányozás és takarmánybiztonság
 • Természetvédelmi mérnök
 • Vidékfejlesztési agrármérnök
 • Gazdasági agrármérnök

Szakirányú továbbképzések

 • Alternatív-energia termelési tanácsadó
 • Növényvédelem
 • Szőlő- és borgazdaság
 • Talajtan
 • Takarmányozás és takarmánygazdálkodás
 • Természet megőrzés
 • Turisztikai desztinációs menedzsment

Felsőfokú szakképzések

 • Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens
 • Energetikai mérnök-asszisztens
 • Gazdasági idegen nyelvi menedzser
 • Gyógynövény- és fűszernövény termesztő és feldolgozó
 • Hulladékgazdálkodási technológus
 • Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
 • Ménesgazda
 • Növénytermesztő és növényvédő technológus
 • Ökológiai gazdálkodó technológus
 • Szőlész-borász szaktechnikus

Tudományos tevékenység

A Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Kara sok évtizedes kutatási és fejlesztési tevékenysége eredményeként az agrárkutatás egyik nemzetközileg is elismert, hazai fellegvára. A karon hosszú múltra visszatekintő tudományos ismeretszerzésnek és alkotómunkának az agrártudományok, valamint a kapcsolódó diszciplínák területén vannak tradíciói és olyan nemzeti értéket képviselő, felhalmozott tudásbázisa, amelyre stabilan épült fel a fejlődés modern kihívásaihoz igazodó inter- és multidiszciplínáris K+F stratégia.

Az agrárium egész területét lefedő kutatási portfólió a kor követelményeihez igazodva alakult, változott. A tudományos tevékenység főbb területeit a doktori iskolákban folyó tudományos műhelymunka iránya szabta meg. A Karon PhD doktor képzés három doktori iskolában zajlik:

 • Növénytermesztési és kertészeti tudományok
 • Állat- és agrárkörnyezet tudományok
 • Gazdálkodás és szervezéstudományok

A kutatási-fejlesztési stratégiai főirányai:

 • Genetikai alapok fejlesztése hagyományos és biotechnológiai módszerekkel
 • Integrált és környezetbarát növénytermesztési és növényvédelmi technológiák kifejlesztése a fenntartható fejlődés érdekében,
 • A Balaton és az agrártermelés kapcsolatának vizsgálata.

A Georgikon Kar a K+F stratégiai alapfeladatait, valamint egyéb tudományos irányokban vállat szerepét 9 tanszéki és 1 intézeti kutatóműhely tudás bázisán és infrastrukturális hátterével valósítja meg:

 • Agrárműszaki Tanszék
 • Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék
 • Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszék
 • Gazdaságmódszertani Tanszék
 • Kertészeti Tanszék
 • Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék
 • Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék
 • Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
 • Növényvédelmi Intézet
 • Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

A Georgikon Kar tudományos tevékenysége szervesen kapcsolódik az Agrártudományi Centrum kutatóműhelyeihez:

 • Burgonyakutatási Központ, Keszthely,
 • Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony.